Cimbres | UNIC
Filter by Categorías

Cimbres

Cimbra | UNIC
Cimbra | UNIC
Cimbra | UNIC
Cimbra | UNIC
Cimbra | UNIC
Cimbra | UNIC
Cimbra | UNIC
Cimbra | UNIC
Cimbra | UNIC
Cimbra | UNIC
Cimbra | UNIC
Cimbra | UNIC
Cimbra | UNIC
Cimbra | UNIC

Les cimbres són estructures temporals sotmeses a càrregues verticals i horitzontals per suportar càrregues a l’espai. S’utilitzen en la construcció d’estructures de formigó com a forjats, volades…
Les càrregues verticals en una cimbra han de transmetre’s des dels capçals (coronació) a “amarres” de la bastida fins a la base de regulació (arrencada). Podem arribar fins als 1.000KN. Aquestes càrregues, en una cimbra, són molt superiors que en bastides de façana, és per aquest motiu que els sistemes usats són diferents.

A més a més UNIC disposa de tot tipus de bigues d’alta resistència per poder coronar aquestes estructures en funció de les necessitats.