Estabilitzador de Façana | UNIC
Filter by Categorías

Estabilitzador de Façana

Estabilizador Fachada | UNIC
Estabilizador Fachada | UNIC
Estabilizador Fachada | UNIC
Estabilizador Fachada | UNIC
Estabilizador Fachada | UNIC
Estabilizador Fachada | UNIC
Estabilizador Fachada | UNIC
Estabilizador Fachada | UNIC
Estabilizador Fachada | UNIC
Estabilizador Fachada | UNIC

Les façanes d’edificis històrics o d’importància arquitectònica, són béns protegits que han de conservar-se, però habitualment l’antiga estructura ha de refer-se per als seus nous usos. Durant el procés d’obra, la façana ha d’estabilitzar-se, davant els esforços de vent i desplomi.

El sistema d’estabilització de façanes de UNIC, permet sostenir de forma SEGURA i FIABLE la façana, fins que s’uneix a la nova estructura.

La nostra oficina tècnica està preparada per dissenyar la millor solució per a cada estabilització. En cada estudi valorem les necessitats tècniques de l’obra i els requeriments per projectar l’estabilitzador ideal.

A UNIC comptem amb 2 sistemes d’estabilització de façana en funció de les peculiaritats geomètriques de l’edifici a estabilitzar: el sistema UNIC PRO i el sistema UNIC MAX