Lloguer d’utillatge per a la construcció | UNIC

Lloguer d’utillatge per a construcció

El lloguer d’utillatges per a la construcció són els equips encarregats d‘ajudar a millorar els diferents procediments que poden tenir lloc en una obra i garantir-ne la seguretat.

Des de marquesines de protecció o guardacossos, fins a baixants o accessoris per al muntatge de tubs, disposem del lloguer de diferents utillatges per a construcció amb diferents funcions i finalitats.

Guardacossos de seguretat per a encofrats

Els guardacossos són els utillatges per a construcció de referència per garantir la seguretat del treballador en els treballs en encofrats. S’utilitzen principalment per evitar caigudes dels treballs realitzats en alçada. D’aquesta manera, des d’UNIC posem el servei de lloguer d’una àmplia varietat de guardacossos per garantir la seguretat dels treballadors en tota mena d’espais.

Entre els guardacossos per llogar podem trobar el guardacòs en L, que ha estat desenvolupat per estalviar costos i es pot instal·lar a les superfícies planes, el guardacòs tipus sergent, el sistema de protecció perimetral usat en obres de rehabilitació o noves, o el guardacòs sergent per a sostre i mur, caracteritzat per ser extremadament robust i adaptar-se al gruix del sostre

També disposem d’altres equips com el guardacòs per a balcó, que permet la seva instal·lació en aquests llocs mitjançant tacs i així poder treballar a terra i el baix sostre del balcó còmodament, el guardacòs per a biga H2O de fusta, dissenyat per connectar bigues H20 amb els nostres guardacòs, o el guardacòs per a biga metàl·lica, que proporciona un muntatge segur sobre bigues d’acer, el guardacòs per a voladissos, que ofereix la possibilitat de fixar el pal del guardacòs a la distància desitjada fins a 35 cm, i el guardacòs d’ancoratge o d’encastar, un dels sistemes de seguretat per evitar caigudes més utilitzats en obres noves.

Finalment, un altre dels utillatges per a construcció que també es poden llogar al nostre catàleg són els suports per a guardacossos, un dels elements que ens donen solució a multitud de problemes per guardar cossos d’ancoratge.

Lloguer d’utillatges per a construcció: marquesines, baixants i accessoris

Disposem del lloguer de més utillatges per a construcció per donar solució i seguretat a altres processos i tasques realitzades en obres. Seria el cas del lloguer de les marquesines de protecció, de 3m d’amplada i fins a 6m de llarg, amb xarxa de seguretat, que ofereixen un muntatge senzill, segur, ràpid i pot ancorar-se al forjat oa les bastides.

Disposem d’accessoris per al muntatge de tubs de runa, un mecanisme que ajuda a optimitzar tasques pesades i complicades, el lloguer de baixants rectes, l’element imprescindible per treure enderrocs en alçada o en obres de rehabilitació, o els baixants inicials amb boca, que permeten facilitar la maniobra de llençar la runa dins del tub.

Assessorament personalitzat sobre lloguer d’utillatge per a construcció

En qualsevol execució d’obra la seguretat és el més important. I, de vegades, se’ns plantegen situacions de risc que no sabem com resoldre. A UNIC tenim un equip professional per donar solucions a cada situació. Posa’t en contacte amb el nostre equip tècnic per assessorament sobre el lloguer d’utillatges per a la construcció més adequats segons les teves necessitats.