Equips elèctrics archivos - UNIC

Lloguer equips elèctrics

L’automatització de processos que ofereixen els equips elèctrics en la construcció permet als operaris treballar aconseguint una major eficàcia en els projectes amb tota seguretat i molt més ràpid que amb els equips d’obra tradicionals.

Els equips elèctrics permeten accedir a àrees difícils i ofereixen una major precisió a diferència dels equips d’obra manuals. També, disminueixen la fatiga dels operaris ja que redueixen l’esforç físic i els moviments repetitius dels equips tradicionals. L’ús d’equips elèctrics en obres o construccions ofereix una sèrie d’avantatges com:

Respetuosa amb el medi ambient

Els equips elèctrics disposen d’un sistema respectuós amb el medi ambient ja que al no treballar amb combustió, produeixen 0 emissions. Permeten disminuir l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle afavorint la sostenibilitat del planeta sense restar productivitat.

Menor soroll

El baix o nul nivell de soroll d’aquesta mena d’equips els converteix en les eines ideals per a treballs en interiors, entorns urbans, horaris nocturns o bé en zones amb horaris restrictius o pròximes a entorns més sensibles com poden ser hospitals.

La reducció de soroll permet incrementar la productivitat ja que facilita l’extensió de la jornada i a més protegeix persones de voltant proporcionant un espai còmode, segur i saludable amb el menor soroll possible.

Millora de condicions en obres interiors

Els equips elèctrics permeten eliminar els riscos d’inhalació de gasos tòxics i es minimitza la contaminació acústica que representa un risc per als operaris en la crema de combustible que es produeix en la maquinària tradicional. Amb els equips elèctrics també s’eviten possibles riscos de vessament de combustibles.

Facilita l’accés en treballs urbans amb restriccions
En zones especialment sensibles a la qualitat de l’aire o zones urbanes amb restriccions tant d’emissió de gasos com nivells de soroll, els equips elèctrics permeten operar sense emetre gasos de fuita i sense soroll.

Reducció de costos
Els equips elèctrics, no requereixen combustible ni manteniment en les seves bateries d’alimentació pel que permeten la reducció de costos.

Eficiència energètica
Aquest tipus d’equips disposen d’un sistema de propulsió elèctrica amb tecnologia de bateries d’ions de liti que ofereixen un bon rendiment durant una jornada de treball completa de manera eficient.

Tipus d’equips elèctrics d’UNIC

En el nostre catàleg de lloguer de maquinària trobaràs diferents equips i eines elèctriques per a satisfer les necessitats dels teus projectes en obres o construccions.

En primer lloc tenim a la carregadora sobre rodes elèctrica que disposa de 2 motors elèctrics separats i permet reduir el consum d’energia.  Si el teu projecte requereix d’energia elèctrica en qualsevol lloc o situació l’estació d’energia portàtil és ideal per a això. A UNIC també disposem de la minicargadora elèctrica o la miniexcavadora de 800 kg amb opció dual power ideals per a construccions i treballs en interiors.

El robot de demolició elèctric és l’equip idoni per a demolicions en espais reduïts. Est, permet substituir a més de deu persones amb martells pneumàtics com en les demolicions manuals. Per al transport de materials i residus disposem del mini dúmper elèctric de 700 kg que destaca perquè no produeix emissions CO2, ni soroll durant el seu ús i requereix poc manteniment.