Estintolaments i Apuntalaments | UNIC
Filter by Categorías

Estintolaments i Apuntalaments

Apeo | UNIC
Apeo | UNIC
Apeo | UNIC
Apeo | UNIC
Apuntalamient | UNIC
Apeo | UNIC
Apeo | UNIC
Apeo | UNIC
Apeo | UNIC
Apuntalamient | UNIC

Els estintolaments i apuntalaments són estructures temporals provisionals que s’utilitzen per detenir moviments incontrolats en una edificació, tals com a deficiències estructurals, lesions… L’objectiu és garantir l’estabilitat de l’edificació.

UNIC disposa de sistemes diferents per dissenyar i muntar tot tipus d’estructures en funció de la capacitat de càrrega necessària