Lloguer de sistemes d’encofrat | UNIC
Filter by Categorías

Sistemes d’encofrat 
Els sistemes d’encofrat són utilitzats en tot tipus d’obres per a contenir i resistir el formigó fins que s’endureixi. D’aquesta manera, el formigó no experimenta deformacions i manté la forma desitjada.

Per altra banda, l’encofrat no només serveix de motlle per al formigó fresc, a més ha d’impedir la pèrdua de beurada, assegurar la correcta col·locació d’armadures i recobriments i resguardar el formigó de temperatures extremes.

Necessita material per a realitzar un encofrat en la seva obra? A UNIC hi trobarà l’equip ideal per al seu projecte. Disposem d’una àmplia gamma de  sistemes d’encofrat per a dur-ho a terme, en qualsevol tipus d’obra. En aquest sentit, volem destacar els nostres sistemes d’encofrat per a sostres, murs i pilars.

Si desitja aixecar un encofrat de sostre amb seguretat i eficàcia, necessita llogar puntals, taulers i sistemes d’encofrat de sostre. A més, a UNIC disposem del lloguer de bigues de fusta d’alta resistència, així com els sistemes d’encofrat de cindris o cintra, que posem a la seva disposició en aquesta secció de la nostra pàgina web. En aquest sentit, hem d’afegir que a UNIC podem ser el seu proveïdor de confiança en un procés tan important, com és l’encofrat.
Lloguer de sistemes d’encofrat
Com hem comentat anteriorment, a UNIC comptem amb diferents sistemes d’encofrat, ja sigui per a sostres o murs, així com l’encofrat de pilars o cintres d’alta resistència.

 
Lloguer sistema d’encofrar pilars
 Disposem de 2 sistemes d’encofrats de pilars. Amb estructures, podrà realitzar pilars tant quadrats com rectangulars des de 15×15 fins a 45×45:

Lloguem plaques d’encofrar pilars 0,5×0,5. Es tracta d’un sistema lleuger d’encofrar pilars a través de plaques, d’utilització senzilla, ràpida i lleugera.

També, poden llogar un altre sistema lleuger d’encofrar pilars a través de plaques de 3×0,5. Cada placa pesa tan sols 46kg, per això són manejables i fàcils de muntar. A més, permet afegir suplements com plaques per a guanyar alçada.

 
Lloguer sistemes d’encofrat de sostre
A UNIC també comptem amb el sistema d’encofrat de sostres de carro, que és un dels més versàtils, coneguts i fiables del mercat. Aquests equips són fàcils de preparar i segurs, que et permeten desencofrar parcialment a les 72h d’haver aplicat el formigó, recuperant gran part dels components del sistema per a la preparació d’una nova planta.

A més, li oferim el lloguer o la venda de taulers tres capes, que són la base dels sistemes d’encofrat del sostre. També pot usar-los com a contrapetja perimetral o fer un mur mitjançant garres i corbates. La mesura que té UNIC en el lloguer es la de 1,97x 0,5 i de 27 mm d’espessor.

 
Lloguer sistemes d’encofrat mur
Llogar el nostre sistema d’encofrat de mur és la forma més fàcil i ràpida per a la realització de murs d’obra. Elaborats per un sistema de base metàl·lica amb placa fenòlica, permeten aconseguir major lleugeresa amb el millor acabat final.

A més, a UNIC comptem amb diferents mesures de plaques perquè el sistema pugui adaptar-se a totes les solucions de l’obra.
Lloguer de bigues de fusta H20
Són bigues d’alta resistència, pensades per a treballar l’encofrat del sostre o la paret. Compten amb una elevada força i resistència. A més, disposem de diferents longituds per a poder-nos adaptar al seu projecte.
Lloguer de puntals, la base de qualsevol encofrat
 Els puntals són la base per a qualsevol encofrat, ja sigui; per a subjectar les plaques del pilar, apuntalar les plaques de l’encofrat de mur, aguantar l’encofrat del sostre… La diferència entre ells és l’altura. A UNIC podràs llogar puntals de 1,6m, puntals de 3m, puntals de 4m i puntals de 5m.  

Ja sap que a UNIC podrà trobar-hi diferents sistemes d’encofrat, així com bigues i puntals, per al seu projecte. Contacti amb el nostre equip de professionals per a més detalls.