Extractómetro archivos - UNIC
Filter by Categorías

Lloguer d’extractòmetre

Si necessites realitzar assajos de tracció o certificar les càrregues aconseguides el extractómetro del nostre catàleg es converteix en l’eina ideal per a això.

Què és un extractòmetre?

Un exctractómetre és l’eina utilitzada per a realitzar extraccions de mostres de sòls o materials de construcció per a posteriorment analitzar en el laboratori. En els projectes de construcció o obres serveix per a analitzar la qualitat del sòl o altres materials que s’utilitzen en la construcció. Amb l’anàlisi de les mostres es poden determinar propietats com a composició, densitat, resistència, permeabilitat, entre altres.

El mesurador d’ancoratges o extractòmetre d’UNIC disposa d’un manòmetre analògic de rang de 0 a 25kN (2500 kg) i és apte per a complir amb la Norma EN795 d’Ancoratges EPI i Línies de Vida.

Descobreix el nostre lloguer de extractòmetre en el catàleg de medició i anivellament d’UNIC.