Lloguer de la minicarregadora d'orugues | UNIC
Filter by Categorías

Blog

Notícies i novetats del sector industrial

Augmenta la productivitat amb la minicarregadora d’orugues

20 setembre 2023

A vegades, poder realitzar de manera eficient i productiva treballs de transport de materials, escombratge, rases, trituració, excavació o jardineria pot convertir-se en una tasca molt complicada a causa de la seva localització, ja sigui perquè l’espai és reduït o de difícil accés.

En Unic disposem de la maquinària adequada per a donar solució a aquesta mena de situacions: la minicarregadora d’orugues, la solució ideal per a aquesta mena de treballs de jardineria i manteniment.

Per què escollir la minicarregadora d’orugues?

La minicarregadora d’orugues amb motor dièsel és l’elecció perfecta per dur a terme treballs de jardineria en espais reduïts de forma eficient.

Les seves dimensions compactes, la seva gran agilitat, les seves capacitats de tracció i elevació, així com la seva varietat d’implements disponibles, la converteixen en l’elecció més adequada per abordar amb facilitat i rapidesa els reptes que presenten els espais reduïts, sigui en obres, construccions o treballs de manteniment en l’exterior.

I és que aquesta maquinària permet poder reemplaçar labors humanes habituals de moviments de terres en treballs de jardineria i paisatgisme i, així, augmentar la productivitat.

Quins tipus de tasques i treballs es poden realitzar amb la minicarregadora d’orugues?

La minicarregadora d’orugues permet realitzar treballs baixos de jardineria molt potents de forma fàcil i amb estalvi de temps, eliminant la seva execució amb eines més manuals, com per exemple:

 • Excavacions
 • Elevació de càrregues
 • Rases
 • Transport de material
 • Escombratges
 • Preparació de terra
 • Trituració de la soca
 • Entre altres
minicargadora de orugas diesel

En quines situacions es converteix en la solució ideal?

La minicarregadora d’orugues és la solució ideal en treballs de jardineria, càrrega i demolició en espais reduïts o de difícil accés en obres i construccions, així com en tasques de manteniment, ja sigui en carrers o jardins.

Concretament, quan ens trobem amb espais que tenen: 

 • Portes d’accés limitades
 • Entrades estretes
 • Carrerons
 • Cantonades tancades
 • o similars

Aquesta màquina es caracteritza per ser molt compacta. Té una altura màxima amb cullera de 1265mm i una amplària amb cullera de 914mm.

minicargadora de orugas exterior

Altres característiques de la minicarregadora d’orugues

La minicarregadora d’orugues destaca per les següents funcionalitats, que la diferencien d’equips similars.

Elevada seguretat i protecció

La seguretat dels operaris és una prioritat fonamental en utilitzar la minicarregadora d’orugues. Aquesta màquina ofereix àmplia seguretat, a més de comoditat als treballadors en fer les tasques.

Àmplia gamma de prestacions

La minicarregadora d’orugues es destaca per oferir una varietat de presentacions que garanteixen un elevat rendiment en diferents tipus de treballs. Els seus girs ràpids permeten una maniobrabilitat excepcional, fins i tot en els espais més ajustats. A més, la seva velocitat i eficiència asseguren que els treballs es realitzin de manera eficient i estalviant temps.

Destacada capacitat de maniobra

La minicarregadora d’orugues destaca per tindre una elevada capacitat de maniobra. Per això s’utilitza en moltes tasques diferents, ja sigui en portes estretes, per a rases o en carrerons.

alquiler minicargadora de oruga
minicargadora de orugas diesel exterior

Minimitza els desperfectes

Aquest equip proporciona una tracció i flotació excepcional, inclús amb condicions de terres mullats i embarrats, de forma que minimitza els desperfectes que pugui causar la seva presència en terres o jardins.

De fàcil transport

Gràcies a les seves dimensions compactes i pes reduït, pot passar per qualsevol porta o zona estreta i es pot transportar fàcilment en obres i construccions, com per exemple en els ascensors. 

Implements de fàcil instal·lació

La versatilitat és una de les principals característiques de la minicarregadora d’orugues, i això es deu en gran part a la facilitat amb la qual es poden instal·lar una varietat d’implements i accessoris. Aquests implements adicionals permeten adaptar la màquina a una àmplia gamma d’aplicacions, convertint-la en una eina completa i altament funcional.

Des de foradadors per treballs d’excavació fins a destoconadors verticals per eliminar la soca dels arbres, la minicarregadora d’orugues ofereix una solució per pràcticament qualsevol tasca que es presenta en l’àmbit de la demolició i la jardineria en espais reduïts. 

Entre els principals implements per a la minicarregadora trobem:

 • Foradadors
 • Destoconadora vertical
 • Forquilla portapalets
 • Cullera tancadora
 • Aplanadora

Més informació sobre la minicarregadora d’orugues

Si desitges més informació sobre el lloguer de la minicarregadora d’orugues, posa’t en contacte amb el nostre equip tècnic per assessorament. 

Para estar al dia de los productos y proyectos de Unic, suscríbete a nuestra newsletter