Sistema provisional de proteccions de vora | Lloguer Maquinària UNIC
Filter by Categorías

Blog

Notícies i novetats del sector industrial

Sistema provisional de proteccions de vora: asseguri la seva obra correctament

2 març 2020

Necessita protegir la seva obra amb equips de protecció col·lectiva? Està buscant sistemes per prevenir la caiguda de persones en la seva obra? La solució ideal és el sistema provisional de proteccions de vora. La seva principal funció és la prevenció de caiguda de persones i objectes a diferent nivell des de teulades, forjats, escales i patis interiors on es necessiti protecció.

La importància de la col·locació d’un sistema provisional de proteccions de vora

Actualment una de les principals causes d’accidents greus en el sector de la construcció són les caigudes a diferent nivell. Els sistemes provisionals de proteccions de vora són la solució perfecta tant per evitar la caiguda d’objectes com també per protegir les persones contra les caigudes des d’alçada.

A UNIC comptem amb una àmplia selecció de sistemes provisionals de protecció de vora per a una correcta protecció de qualsevol risc de caiguda en plataformes, bastides i passarel·les o qualsevol tipus de desnivell, buits, o obertures en pisos de l’obra amb un perill de caiguda de més d’1,5 metres.

Classificació dels sistemes provisionals de proteccions de vora

L’actual normativa (UNE-EN 13374) s’aplica als sistemes de proteccions de vora per a superfícies horitzontals o inclinades. A continuació, els mostrem els tipus de protecció de vora segons aquesta normativa:

*Classe A: Ideal per a càrregues estàtiques i perfectes per a la subjecció d’un operari o la subjecció d’aquest mentre camina. És capaç d’aguantar l’empenta d’una persona, però és inadequat per aguantar una caiguda violenta. Especial per a superfícies inclinades fins a 10º.

*Classe B: tipus de protecció de vora ideal per a càrregues estàtiques i dinàmiques febles. Per exemple, facilita la protecció d’un operari que llisca cap a la protecció per una superfície inclinada. Especial per inclinacions de fins a 30º sense limitació d’altura de caiguda o entre 30º i 60º i alçada de caiguda menor de 2 m.

*Classe C: aquest tipus de protecció és capaç d’aguantar forces dinàmiques més grans. Per exemple, la detenció del pes d’un operari sobre un pendent molt inclinada. És molt resistent fins a zones amb desnivells, inclinades o superfícies arriscades. Utilitzat per a protecció de cobertes inclinades de més de 30º.

En quins casos s’ha de col·locar els sistemes provisionals de protecció de vora?

A UNIC sabem que en la construcció poden existir diverses situacions que generin riscos. Sap on és necessari col·locar els sistemes provisionals de protecció de vora?

Coronació de murs: normalment s’instal·len durant el muntatge de l’encofrat del forjat, en treballs posteriors d’armat, formigonat i vibrat.

Plataformes d’encofrat: faciliten el desenvolupament de treballs en alçada, principalment en el procés de formigonat i la instal·lació de l’encofrat.

Encofrats horitzontals: els taulers horitzontals es munten com a base dels encofrats (bigues, forjats i lloses) convertint-se en perfectes plataformes de treball.

Forjats i lloses: es basa en superfícies acabades sobre les quals es poden realitzar múltiples tasques, fins a la finalització de l’obra.

Escales: mentre es construeix l’escala definitiva, les escales provisionals d’obra mantindran en tot moment la seguretat dels operaris.

Cobertes: aquesta protecció serà perfecta en les cobertes d’edificis, encara que pot resultar complex a causa de les particularitats arquitectòniques de cada edifici. Per tant, és important instal·lar-les en el moment adequat per no generar riscos ni costos afegits.

Estructures prefabricades: utilitzades normalment per als treballs posteriors al muntatge de l’estructura, com l’execució de forjats amb xapa col·laborant o plaques d’encofrat perdut, entre d’altres.

Sistema provisional de proteccions de vora en exteriors

Protegeixi la seva obra amb el sistema provisional de proteccions de vora d’UNIC

A UNIC trobarà tota mena de sistemes provisional de proteccions de vora per assegurar la seva obra. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte que tingui. El nostre equip tècnic li resoldrà els seus dubtes, fent-li una proposta a mida.

Para estar al dia de los productos y proyectos de Unic, suscríbete a nuestra newsletter