Lloguer d'equips per a vorades i lloses | UNIC

En el nostre catàleg de maquinària trobaràs el lloguer d’equips per a vorades i lloses, a més de diferents solucions per a l’elevació de càrregues en projectes d’obres o construccions que el requereixin.

Descobreix les diferents eines d’elevació de materials per a vorades i lloses:

Lloguer equip de col·locació de vorades o rajoles per buit 

L’equip de col·locació de vorades o rajoles per buit permet augmentar la productivitat i a l’operari col·locar sense esforç les peces pesades del palet directament al punt de col·locació. Aquesta eina es caracteritza pel seu braç plegable de moviments àgils i suaus que permet un abast en diàmetre de fins a 3,50 m i un pal que disposa d’una alineació hidràulica. Aquest equip es converteix en la màquina ideal per a acoblar-se com implemento en carregadores, minicargadoras, telescòpiques o carretons mitjançant una forqueta buida.

Lloguer trípode de primera pedra

El trípode de primera pedra és l’eina ideal per a esdeveniments de col·locació de primera pedra amb diferents autoritats. Est, permet descendir la primera pedra amb un pes de fins a 500 kg gràcies al còmode polispast de cadena.

Lloguer pinça d’elevació 1200 kg

La pinça d’elevació de 1200 kg està dissenyada per a oferir diferents solucions professionals específiques per al desplaçament i elevació de lloses de marbre i altres materials compactes de formigó o acer.