Lloguer Talladora d'aigua | UNIC
Filter by Categorías

Talladora Aigua

Talladora Aigua

En la construcció la maquinària vinculada a la família de tall, la talladora d’aigua és bàsica per a qualsevol execució.

Des del tall en sec o amb aigua, amb maquinària elèctrica, de motor o manual, per talls profunds o superficials, sobre diferents materials (porcelànic, formigó, asfalt, fusta, marbre …). Cada treball requereix de la seva màquina i accessoris oportuns.

En el moment de posar qualsevol material d’obra vista, elements ceràmics, marbre… Llogar una talladora d’aigua és un element bàsic.

Si adaptes el disc al material a tallar aconseguiràs un tall net i perfecte. Disposem de talladores monofàsiques i trifàsiques.

Característiques

  • Ø disco: 315mm
  • Profundidad corte: 85mm
  • Tensió: monofàsica/trifàsica
  • Pes: 83kg
  • Model: TVR-3/TVR-4