Plataforma de descàrrega construcció | Bastides pels teus projectes| UNIC

Projectes

Descobreixi els projectes industrials realitzats

Església Sant Andreu de Palomar

3 febrer 2020

L’església de Sant Andreu de Palomar, presentava greus deficiències arquitectòniques a la seva cúpula exterior, interior i llanterna, que havien de ser restaurades per un especialista en patrimoni històric. Un dels majors reptes d’aquesta obra era l’accessibilitat: a una altura de més de 60m, a un espai especialment inaccessible (El cimbori de l’església, envoltat de cobertes de teula, amb antigues bigues de fusta) i sense grua d’obra. El nostre client ens va plantejar el repte de muntar una plataforma de descàrrega de construcció i treball a 40m d’altura, per a poder muntar després una bastida exterior i interior a la totalitat de la cúpula.

Bastides UNIC va dissenyar i executar una plataforma de descàrrega que no només permetia suportar els esforços d’un muntacàrregues/elevador de persones a 40m, sinó que a més, alliberava en gran part de l’enorme pes de la bastida, a les malparades cobertes de l’edifici. Després es va realitzar la bastida exterior de la cúpula així com el del seu interior.

Para estar al dia de los productos y proyectos de Unic, suscríbete a nuestra newsletter