Quina bastida utilitzar? - UNIC
Filter by Categorías

Blog

Notícies i novetats del sector industrial

Superfícies insegures: Quina bastida utilitzar?

29 desembre 2023

Descobreix els avantatges del lloguer de les bastides despenjades

En Unic som especialistes en el muntatge i la instal·lació de bastides en qualsevol obra o construcció. Independentment de les característiques del projecte, trobem sempre la solució més idònia per a cada situació.

D’aquesta manera per a superfícies on el suport inferior no sigui prou segur o hi hagi molta altura, disposem de la solució ideal: les bastides despenjades o suspeses.

Què són les bastides despenjades i què els diferencia?

Les bastides despenjades es diferencien de les bastides convencionals principalment perquè les càrregues de suport es transmeten a les verticals generant esforços de tracció en lloc de compressió.

andamio-descolgado.jpeg

Tipus de bastides suspeses

Trobem dos diferents tipus de bastides despenjades:

  • Bastides despenjades de superfície vertical despenjada: En aquest tipus de projectes, des d’una base autoestable, despengem una estructura.
  • Àrea de treball horitzontal suspesa: En aquestes situacions, creem una estructura amb contrapesos, tenint en compte el moment de bolcada i despengem.

En quines situacions són més utilitzats les bastides despenjades?

Les bastides despenjades permeten oferir diverses solucions per al muntatge podent descendir des de sostres, elements metàl·lics o altres estructures amb l’ús de grapes, tenalles per a bigues.

Exemple de projecte de Unic amb una bastida suspesa: Muntatge de bastides en ponts ferroviaris de difícil accés

Unic ha fet nombrosos treballs amb bastides de despengi. Un exemple és el muntatge realitzat al novembre de 2023, en una zona de difícil accés al Pirineu aragonès. Concretament realitzem el muntatge de bastides en 4 ponts ferroviaris en l’antiga línia de JACA.

La solució de bastides de despengi muntada per Unic, va permetre als operaris poder desplaçar-se pel pont a mesura que es realitzen les fases dels treballs.

puente jaca

Tipus de sistemes de despengi

Trobem diferents tipus de sistemes de despengi per a aquesta mena de bastides, de manera que podem donar solució als diferents projectes:

  • Bigues gelosia d’acer: Generalment, aquestes bigues s’empren com l’opció primordial en el despengi de bastides. Es disposen com a bigues principals i secundàries a les quals es fixen els verticals. Això pot realitzar-se mitjançant rosetes o connectant als cordons superior i inferior de la biga mitjançant grapes.
  • Grapes amb arpa per a perfil: Aquesta opció es destaca en treballs industrials, especialment quan es compta amb bigues o pilars metàl·lics d’amples considerables. Es requereixen dues grapes amb arpa per cada punt de despengi.
  • Tubs d’acer i grapes: Aquest tipus d’amarrament, conegut com a “clau”, implica abraçar l’estructura de suport amb tubs d’acer disposats al voltant. Aquests tubs s’uneixen entre si mitjançant grapes, i el sistema resultant es fixa als verticals de la bastida.
  • Tenalla per a biga: Destacant per la seva eficiència en el muntatge en comparació amb els sistemes de tubs i grapes, aquest mètode permet una ràpida posada en servei de l’estructura. La unió a la bastida s’aconsegueix mitjançant una cadena i un ganxo de despengi, mentre que l’altra part se subjecta a l’estructura de suport mitjançant la tenalla. Aquest sistema facilita la transmissió de càrregues verticals significatives.
andamios descolgados unic

Vols realitzar un projecte amb un de les nostres bastides despenjades?

Si desitges realitzar un projecte amb un de les nostres bastides despenjades o descobrir més sobre el nostre procés de muntatge de bastides, posa’t en contacte amb el nostre equip tècnic.

Para estar al dia de los productos y proyectos de Unic, suscríbete a nuestra newsletter